Missie

Soms stijg je tot grote hoogtes in het fietsvak

Deze website kent een drieledig doel:

1. Etaleren van actuele fietsinformatie en historisch waardevolle fietskennis.

2. Voeden van het (inter)nationale debat, over de betekenis van het fietsgebruik, met mijn fietsexpertise.

3. Aanreiken van methodieken voor de vergroting van de fietswaarde in de verschillende stadia van een fietscultuur, als gevolg van publieke en private investeringen.

Mijn stijl:

Ik ben geboeid door alle aspecten van het ‘fietser-fiets-fietsinfra-systeem’. Ik adviseer overheden, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en ngo’s over de kansen en bedreigingen voor fietsgebruik. Ik werk als fietsambassadeur, ben moderator van interactieve workshops en fietsateliers, binnen en op straat. Ik ben sensitief voor politiek-bestuurlijke signalen. En handig in het managen van verkeerspilots / fietsexperimenten. Ik ben methodisch / analytisch sterk en beschik over doorzettingsvermogen in onverwachte omstandigheden.

Fietsexpertise gaat over de hoed en de rand

 

Fietsen zet je in beweging – Cycling moves you