Wat lever ik?

Fietskundig advies:

Sterk in:  fietskennis, fietsnetwerken, fietsparkeren, fiets-inclusieve methoden, micro-macro-mobiliteit, fietshandboeken, stations/TOD, fietshistorische analyses, peer reviews, procesregie

Ik lever:  beleidsadviezen, fietsplannen, kosten-baten-analyses, routebeoordelingen, audits / assessments, fietsfotografie & film, fietsfoto-safari’s, fietsexcursies op maat, fietsateliers, fietspilot management

Cycling-inclusive consultancy:

Strong in:  Cycling expertise, cycle networks, cycling-inclusiveness, micro-macro-mobility, cycle manual development, stations/TOD,  cycling history, peer reviewing, processmanagement

I deliver:  Policy documents, cycle schemes, cost-benefit-analyses, rapid assessments, cycle audits, cycling photography & film (safari’s), tailor-made cycling tours, peer rewiews, interactive workshops, pilot  management.

Profiel:

Een van de rode draden in mijn loopbaan is de ‘fiets’. Die bijzondere fietsexpertise bracht mij op alle continenten. Mijn achtergrond is breed, namelijk de integratie van civiele techniek, stedenbouw-kunde en verkeerskunde. Dit komt erg van pas bij fietsadvieswerk. Dat heeft immers micro-, meso- en macro-aspecten; bij fietscultuur is er sprake van schakelen van straatniveau tot bestuursniveau, vice versa.

In de jaren ’70 en ’80 werkte ik bij de gemeente Delft, en was direct betrokken bij talloze verkeerskundige experimenten en fietspilots. Eerst als onderzoeker, later als beleidsmaker. Zodoende leidde ik ook honderden mensen uit binnen- en buitenland rond over het eerste experimentele fietsnetwerk, in combinatie met stedelijke vernieuwings- en uitbreidingsprojecten.

Daarna werkte ik ca. 25 jaar als projectmanager voor een groot advies- en ingenieursbureau aan planologische en engineerings-vraagstukken; in binnen- en buitenland. Ik heb ook ervaring met risico- en kwaliteitsmanagement, met het stroomlijnen en auditen van interne, primaire bedrijfsprocessen. Nu run ik mijn eigen fietsadviesbureau Cyclemotions. Als ondernemer en als inwoner van Utrecht volg ik dagelijks de snelle fietsontwikkelingen wereldwijd, zowel in hardware, software als orgware / contractmanagement.

Een bijzondere ervaring heb ik met het ontwikkelen en toepassen van procesmanagement in vastgelopen projecten. Vooral in planologische vraagstukken waarbinnen de behoeften, belangen en voorwaarden van publieke en private partijen met elkaar in overstemming gebracht moeten worden. Ik kan ze van ‘verwikkeling’ naar ‘ontwikkeling’ brengen; van ‘tegenwerking’ naar ‘samenwerking’. Door middel van het organiseren van de samenwerking en van de besluitvorming, door het sturen op doelen, het wegnemen van obstakels en door draagvlakverwerving.

Mijn Curriculum Vitae is op aanvraag beschikbaar.

[contact-form-7 id=”161″ title=”Contactformulier_copy”]

 

Fietsen zet je in beweging – Cycling moves you